Kiểm tra phòng trống

Hướng dẫn kiểm tra phòng trống

  • Chọn ngày đến (check in)
  • Chọn ngày đi (check out)
  • Số lượng người lớn (có thể bỏ qua)
  • Số lượng trẻ em đi cùng (có thể bỏ qua)
  • Bấm "Kiểm tra phòng trống"
  • Xem kết quả
The Simon Hotel

Hỗ trợ đặt phòng

Địa chỉ
Số 126 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại